Members Area

Załóż swoje konto!.

Najnowsze wiadomości

P1380758

Spotkanie Międzynarodowej Wspólnej Komisji Charyzmatu 2017

W dniach 10-15 lipca 2017, członkowie Międzynarodowej Wspólnej Komisji Charyzmatu uczestniczą w spotkaniu, które odbywa się w Generalacie Towarzystwa Boskiego Zbawiciela w Rzymie.   Pogłębienie naszej tożsamości jako Rodzina Salwatariańska to ważny temat. Modlitwa, refleksja i rozważanie różnych zagadnień oraz doświadczenie współpracy salwatoriańskiej są zawsze ubogacające.   To ostatnie już spotkanie Komisji skupia się głównie…

DSC02856

Szóste Spotkanie Komitetu Sterującego Procesem Europejskim

23-27 marzec 2017 r., Rzym Grupa przełożonych dziewięciu jednostek europejskich wraz z Generalatem rozważa najodpowiedniejszą zmianę strukturalną dla Europy. Główne pytania to: W jaki sposób możne być promowana ściślejsza współpraca między jednostkami? Jak możemy położyć większy nacisk misyjny na “głoszenie wiary”? Te oraz inne pytania są głównymi punktami tego spotkania.      

3

Świeccy Liderzy w Instytucjach SDS

Świeccy Liderzy w Instytucjach SDS Czterdziestu ośmiu świeckich liderów pracujących w naszych Salwatoriańskich Instytucjach w Europie i na Bliskim Wschodzie spotkało się 5-8 maja 2016 w Rzymie aby podzielić się swoimi doświadczeniami i swoją ustawiczną formacją (szkoleniem). Tematem konferencji było: “Wzrastanie na wzór Jezusa jako Liderzy Salwatoriańscy.” Tematy zawarte w spotkaniu to także dzielenie się…Link