W 2001r. nasza XVIII Kapituła Generalna wydała Priorytety dla naszej Misji Salwatoriańskiej na czas od 2001 do 2006r. Jednym z nich było oddawanie się, na wiele sposobów im a różnych płaszczyznach, pracy na rzecz kobiet i dzieci które były lub są narażone na ryzyko molestowania seksualnego, wyzysku lub handlu. W 2006r., XIX Kapituła Generalna odnowiła to wezwanie, jak również wiele innych, w celu łączenia się w solidarności z tymi, którzy mogą stać się ofiarami dochodowego i międzynarodowego biznesu jakim jest handel ludźmi.

“Handel ludźmi to rekrutacja, ukrywanie, przetransportowanie, nabywanie lub dostarczanie osoby w celu pracy lub służby przy użyciu siły, podstępu lub przymusu, w celu uprzedmiotowienia osoby w przymusowej niewoli, posługiwaniu, niewoli za długi lub niewolnictwie.” (Trafficking Victims' Protection Act – TVPA 2000).

Niektóre z naszych Jednostek, we współpracy z innymi zgromadzeniami zakonnymi i organizacjami, podjęły inicjatywy promujące kształcenie i podnoszenie świadomości w celu podjęcia działań na rzecz ochrony lub wyzwolenia osób znajdujących się w takiej sytuacji.

Więcej informacji na stronie https://www.sistersagainsttrafficking.org/stop-trafficking-newsletter/

 

Drugie spotkanie sieci “Działania Przeciw Handlowi Ludźmi w Górnej Austrii” miało miejsca 21 października 2015 w Linz, Austria.

Uczestnicy, w różnym wieku, z różnymi doświadczeniami oraz z różnych środowisk społecznych (politycy, reprezentanci różnych Kościołów, szkół, zgromadzeń zakonnych i organizacji pozarządowych), dyskutowali na temat handlu ludźmi, usług seksualnych oraz przymusowej prostytucji. S. Maria Schlackl SDS, była organizatorką tego spotkania.

http://www.ordensgemeinschaften.at/2252-aktiv-gegen-menschenhandel-wuerde-macht-stark