mundi1

 „Tak bowiem Bóg umiłował świat,
że Syna Swego Jednorodzonego dał,
jako Zbawiciela.
Poruszone głęboką potrzebą ludzi,
by znaleźć życie oraz
poznać jedynie prawdziwego Boga
i Jezusa Chrystusa, którego On posłał,
Franciszek od Krzyża Jordan i Maria od Apostołów
założyli naszą Kongregację.
Naszym apostolskim celem jest
uwielbić Boga
i dać ludziom poznać Ojca, Syna i Ducha Świętego,
przez głoszenie Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela świata.”
/Reguła Życia, Rozdz. 1, art. 2/