Kluczowe Elementy

Kluczowe Elementy Salwatoriańskiego Charyzmatu i Duchowości

“A to jest życie wieczne, aby poznali Ciebie, Jedynego Prawdziwego Boga i Tego, Którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.” (J 17, 3).  (Ten fragment z Pisma Świętego jest siłą przewodnią Salwatorianów i Salawatorianek na całym świecie)

Jezus żył i umarł za wszystkich ludzi. Teraz, jako Zmartwychwstały Zbawiciel, prowadzi nas i nasze wysiłki na rzecz promocji sprawiedliwości i pokoju dla wszystkich, zwłaszcza tych zapomnianych.

Nasza duchowość salwatoriańska charakteryzuje się następującymi elementami:

 • ·        doświadczanie Boga, jako centrum naszego życia
 • ·        zaufanie Bożej Opatrzności
 • ·        życie świętością, jako nasze powołanie oraz pomaganie innym, aby tak żyli
 • ·        świadczenie o dobroci i łaskawości Jezusa
 • ·        bycie ludźmi modlitwy
 • ·        bycie ubogim w duchu
 • ·        posiadanie apostolskiej gorliwości
 • ·        życie prawdą, sprawiedliwością, solidarnością i wiernością
 • ·        bycie chętnym do niesienia krzyża dla dobra misji
 • ·        umiłowanie włączania
 • ·        podąrzanie za przykładem Maryi w czynieniu Jezusa znanym
 • ·        umiłowanie Ciała Chrystusa, Kościoła
 • ·        życie w prostocie synów i córek Bożych

 

Zapraszamy do dzielenia się tą duchowością przez podjęcie członkowstwa w
naszej Rodzinie Salwatoriańskiej.

Więcej informacji na [email protected]