Spotkanie Europejskiej Grupy Liderów (ELG)

mdeChociaż tego tak nie planowano, spotkanie naszych europejskich liderów odbyło się w idealnym czasie! Od 18 do 22 maja w Horrem koło Kolonii, czyli w dniach poprzedzających wielkie wybory europejskie. W Europie, w której mały nacjonalizm państwowy ponownie zyskuje parcie, podnoszone są granice i zasiewana jest nieufność, my, Salwatorianianki, zbliżamy się do siebie, aby wspólnie pracować na rzecz ludzkiej godności. Nasza misja w Europie koncentruje się na walce z handlem ludźmi i na tak zwanej “proklamacji” – czyli znajdowaniu sposobów i środków, słów i gestów, po to aby przekazać ludziom wyzwalające przesłanie Jezusa Chrystusa.

Podczas tego spotkania rozpoczęłyśmy również analizę dalszych elementów naszej Deklaracji Kapituły Generalnej 2018, które chcemy wspólnie wdrożyć w Europie.

Aby pogłębić nasze zaangażowanie i świadectwo Salwatorianek w Europie, chcemy również dostosować nasze struktury wewnętrzne do zmienionych okoliczności. Jest to zadanie dla każdej jednostki i każdej wspólnoty. Na to spotkanie przybyłyśmy wszystkie do Neuwerk, domu bł. Marii od Apostołów (imię zakonne pierwszej Salwatorianki, Theresy von Wüllenweber) i podpisałyśmy statuty naszej bliższej współpracy. Należymy wszyscy do Europy – w naszej różnorodności możemy zjednoczyć się w obronie ludzkiej godności by w ten sposób umożliwić innym, choćby odrobinę, doświadczenie tego, co Jezus pokazuje jako Królestwo Boże.