00_Group2

Międzynarodowe Spotkanie o Przeciwdziałaniu Handlowi Ludźmi odbyło się w Villa Maria, w Rzymie od 5 do 12 sierpnia 2015 r. Celem spotkania było stworzenie siostrom możliwości dowiedzenia się jak współpracować aby kontynuować naszą pracę duszpasterską bardziej aktywnie na rzecz życia oraz jak podejmować działania przeciwko wszelkim formom wyzysku. Poniżej, znajdziecie niektóre materiały z prelekcji.

Powitanie, S. Edith Bramberger
Pomoc ofiarom Handlu Ludźmi, S. Monica Chikwe
Talitha Kum – S. Gabriella Bottani
RENATE – Mapa handlu w Europie, S. Imelda Poole IBVM