Priorytety 20 Kapituły Generalnej

My, Siostry Salwatorianki zebrane na 20 Kapitule Generalnej, inspirowane naszym tematem Kobiety Salwatorianki – Mistyczne i Prorockie – w naszym Cierpiącym Świecie, głosimy, że jesteśmy obdarzone charyzmatem naszego Założyciela, Ojca Franciszka Jordana i poruszone duchem apostolskim Błogosławionej Marii od Apostołów. Doświadczamy naglącej potrzeby podążania za Jezusem, naszym Zbawicielem, w Jego misji wśród ludzi. Poznajemy Jezusa coraz głębiej poprzez modlitwę oraz w apostolskim posługiwaniu w świecie, gdziekolwiek Bóg nas dziś pośle. Dlatego:


“My, Kobiety Salwatoriańskie 
staramy się być w solidarności z cierpiącym światem
tak, aby wszyscy mogli doświadczyć pełni życia”

Przyszłość naszego Charyzmatu i gotowości do bycia w solidarności z cierpiącym światem tak, aby wszyscy mogli doświadczyć pełni życia; jest zależna od naszej zdolności do wykorzystywania odwagi i możliwości do tworzenia prorockich form życia, tak jak Jezus, nasz Zbawiciel, uczy nas w Ewangelii. W czasie XX Kapituły Generalnej, uświadomiłyśmy sobie, że w celu prawdziwego przeżywania tego zobowiązania w naszym codziennym życiu oraz podejmowania znaczących zmian w przyszłej Salwatoriańskiej Misji, jest naglącym, aby, przez następnych sześć lat, uznać za priorytety następujące pięć elementów naszego życia:
– Pogłębienie i Powrót do naszej Apostolskiej Tożsamości Salwatoriańskiej
– Zapewnienie całościowej formacji w kontekście konkretnej rzeczywistości, na wszystkich etapach Życia
– Współpraca z innymi w Kulturze Solidarności
– Tworzenie istotnych dla Misji struktur w Kongregacji
– Kontynuacja Planu Finansowego i osiągnięcia Samo-niezależności w Kulturze Solidarności
Niech modlitwa, budujące rozmowy we wspólnotach i działania podejmowane w kierunku tych priorytetów, na wszystkich poziomach, prowadzą nas do przemiany osobistej i jako Kongregacji, abyśmy kontynuowały uświadamianie sobie pierwotnej wizji Ojca Franciszka Jordana.