Oświadczenie nadające kierunek na lata 2019-2024

JEZUS, ZBAWICIEL – przyjął naszą ludzką naturę z miłości ofiarowując swoje życie dla zbawienia wszystkich. Szczególną uwagę zwrócił na najsłabszych, którzy cierpieli z powodu niesprawiedliwości, wyłączenia i odarcia z godności osoby ludzkiej, stworzonej na obraz Boga. Występował przeciwko tyranii i hipokryzji przywódców swoich czasów, przyjmując krzyż ze względu na prawdę i sprawiedliwość.

Poruszone wezwaniem papieża Franciszka, aby być Kościołem, który jest otwarty (wychodzący do ludzi), postanawiamy coraz wierniej kontemplować nasz salwatoriański charyzmat i duchowość w świetle życia Jezusa tak, abyśmy mogły przekraczać egzystencjalne i geograficzne granice, tam gdzie wzywa nas Jezus.

Aby budować mosty miłosierdzia i sprawiedliwości między sobą i w kontekście różnych kultur z ludźmi na całym świecie, my salwatorianki, jesteśmy wezwane na nowo do spojrzenia na znaki czasu uważnym i kontemplującym sercem, z krytyczną świadomością naszej rzeczywistości:

SŁYSZYMY krzyk niesprawiedliwie traktowanych, przesiedlonych, zniewolonych, dotkniętych wojną, zubożałych, żyjących na marginesie, samotnych i zrozpaczonych.
WIDZIMY cierpienie osób, które nie mają odpowiedniego mieszkania, edukacji i opieki zdrowotnej, a także tych, którzy doświadczyli zawodu ze strony religii (instytucji kościelnej).
CZUJEMY ból naszej „matki ziemi”, reagującej na nadużycia ludzkości, obojętność i wyzysk wobec niej.
SMAKUJEMY gorycz rządów i agresywnej gospodarki, które kontrolują i manipulują zasobami ludzkimi i naturalnymi, dla osiągnięcia prywatnego zysku i władzy.
ZNAMY nierówność i dyskryminację, których doświadczamy jako kobiety.
DOTYKAJĄC cierpień naszych sióstr i braci, uświadamiamy sobie na nowo nasze salwatoriańskie powołanie, które zasadniczo i ponad wszystko, jest GŁOSZENIEM przesłania Jezusowego Królestwa miłości, miłosierdzia i sprawiedliwości poprzez nasz styl życia, nasze słowa i posługę apostolską.

Dlatego, przynaglone misją do dawania skutecznej i prorockiej odpowiedzi, będziemy wciąż na nowo interpretować i pogłębiać nasz salwatoriański charyzmat i duchowość, aby:
• uwalniać się od tego, co już jest niepotrzebne i nadać nowy wyraz naszemu apostolskiemu świadectwu w kontekście rzeczywistości, w której żyjemy i posługujemy,
• lepiej współpracować w Rodzinie Salwatoriańskiej, z innymi ludźmi dobrej woli i organizacjami religijnymi, świeckimi, publicznymi i prywatnymi, aby bronić i promować godność każdego życia,
• wzmacniać liderów wśród naszych członkiń, naszych współpracowników, młodzieży i świeckich,
• zapraszać kobiety z różnych kręgów (lokalnych, regionalnych, krajowych i międzynarodowych) do włączania się w nasze apostolskie życie,
• zapewniać naszym członkiniom zawodowe przygotowanie i formację, które pogłębią ich powołanie na każdym etapie życia.

We wszystkim, co robimy rozeznamy przyczyny nieprzestrzegania praw człowieka i wdrożymy odpowiednie strategie, które uzdolnią nas do:
• edukowania ludzi, aby przeciwdziałać wykorzystywaniu i zniewalaniu kobiet i dzieci oraz towarzyszyć ofiarom w przezwyciężaniu traumy.
• docierania do migrantów, uchodźców i innych potrzebujących ludzi, aby zagwarantować im godność, bezpieczeństwo i stabilizację.
• potępiania krzywd wyrządzanych przez posiadających władzę.
• głoszenia wartości Ewangelii w zsekularyzowanym społeczeństwie
• troski o zasoby ziemi i przyczyniania się do jej uzdrawiania.
• promowania współpracy międzyreligijnej, aby zwiększać wzajemny szacunek i wsparcie.
• zarządzania naszymi zasobami materialnymi przez przygotowane do tego osoby tak, aby podział dóbr materialnych w naszej misji był przejrzysty i sprawiedliwy.

Świętujemy rok 2018 jako 100 rocznicę śmierci ojca Franciszka Jordana, 50 rocznicę beatyfikacji błogosławionej Marii od Apostołów i zakończenie naszej XXI Kapituły Generalnej. Wzywamy wstawiennictwa naszych Założycieli, aby nadchodzące lata 2019 – 2024 były naznaczone apostolskim i prorockim zaangażowaniem w nasze międzykulturowe posłannictwo.