XX KAPITUŁA GENERALNA

1-31 Październik 2012
Rzym, Włochy

Temat: Salwatorianki – Kobiety Mistyczne i Prorockie – w Naszym Cierpiącym Świecie

31 październik Podsumowanie 20 Kapituły Generalnej
Dzisiaj podsumowałyśmy 20 Kapitułę Generalną uczestnicząc w wyjątkowej liturgii sprawowanej przez kard. João Braz de Avis, Prefekta Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, który skierował do nas słowa zachęty do odnowy naszego powołania, aby prawdziwie żyć Ewangelią w naszym współczesnym świecie. W czasie podziękowań Siostry Therezinha Rasera i Edith Bramberger wezwały przełożone Jednostek i przekazały im muszlę z perłami, po jednej dla każdej delegatki z danej Jednostki. Jest to symbol życia, którego doświadczyłyśmy w czasie kapituły. Teraz delegatki są zobowiązane do zaniesienia tego życia do swoich Jednostek, po powrocie z tego głębokiego i pełnego rozeznawania w Duchu, wydarzenia.


Po Mszy zebrałyśmy się w refektarzu Domu Macierzystego na uroczystą kolację i pożeegnanie niektórych Sióstr, które będą
wracały do swoich krajów wczesnym rankiem. Jesteśmy wdzięczne Boskiemu Zbawicielowi z
a wszystkie otrzymane łaski. Dziękujemy wszystkim Siostrom, kobietom w formacji, przyjaciołom oraz członkom Rodziny Salwatoriańskiej, którzy
wspierali nas modlitwami i towarzyszyli nam na tej drodze poprzez odwiedziny na naszej stronie internetowej. Niech Bóg wam wszystkim błogosławi!