Raport Generalatu

Siostry: Therezinha Joana Rasera, Edith Bamberger, Dulcelene de Fatima Ceccato, Rani Fernando, Martha Gloria Mesa Garces i Grace Mary Croft, członkinie Generalatu zaprezentowały dzisiaj delegatkom swoje twórcze sprawozdanie. Ich prezentacja była skoncentrowana na trzech priorytetach określonych podczas ostatniej Kapituły Generalnej, które stały się tematem wiodącym pracy Generalatu przez ostatnie 6 lat. 

Siostry podzieliły się również doświadczeniem tego, jak Salwatorianki na całym świecie pogłębiały swoje oddanie siebie, otwarcie i pasję dla misji salwatoriańskiej. Doświadczenie to obejmowało również wprowadzenie do procesu ewaluacji naszego życia i posłania oraz życie kulturą solidarności m.in. przez proces osobistego nawrócenia. W odpowiedzi na znaki czasu,każda jednostka próbowała wdrożyć na wszystkich etapach życia, całościową i dostosowaną do kultury swojego kraju, formację. Po wysłuchaniu sprawozdania delegatki zostały poproszone o wyrażenie swojej opinii i zdefiniowanie dwóch najpilniejszych wyzwań dla Kongregacji, z uwagi na wpływ na życie i misję całego Zgromadzenia. Siostry określiły też swoje najpilniejszepytania, na które chciały usłyszeć odpowiedź Generalatu podczas sesji popołudniowej.

1.19 1.17 1.13 1.121.01.18