Raporty Jednostek

Od 3 do 6 października uczestniczki największego z międzynarodowych spotkań Sióstr Salwatorianek dzieliły się i rozmyślały nad sytuacjami w każdej z Jednostek. Siostry uczestniczki wyruszały w podróż do każdego z krajów, do każdej z rzeczywistości, gdzie my, kobiety – Salwatorianki jesteśmy obecne z nasząmisją. Każdego dnia 5 Jednostek wyrażało swoje nadzieje, obawy, trudności, marzenia i projekty odnośnie przyszłego życia Salwatoriańskiego w tych rzeczywistościach. Uczestniczki rozmyślają również i wybierają kluczowe zagadnienia tych rzeczywistości, które mogłyby dotyczyć całej Kongregacji, jako nasze wyzwanie do bycia bardziej mistyczną i prorocką w cierpiącym świecie.

 

2.5 2.4 2.8 2.3 2.9 2.6 2.11 2.10 2.13 2.12 2jjjj 2jjjjj 2jjj