Jordania

Misja w Jordanii została założona w 1999 r. jako część Regionu Ziemia Święta. Trzy misjonarki z Niemiec, Indie i Sri Lanki żyją i pracują we wspólnocie w Ammanie. Koordynatorką Regionu Ziemia Święta, w skład, którego wchodzi również Jordania jest Sr. Mirjam Göksun SDS. Siostry angażują się w wspieranie, opiekę, towarzyszenie, duszpasterstwo i obronę migrantów, głównie kobiet ze Sri Lanki.  

Izrael & Palestyna

Pierwsze siostry przybyły do Izraela ze Szwajcarii w 1958 r. Dzisiaj pracuje tutaj 11 sióstr z Niemiec, Austrii, Południowego Tyrolu, Polski, Indie i Kolumbii w dwóch wspólnotach Nazaret (Izrael) oraz w Emmaus-Qubeibeh (Palestyna). Koordynatorką Regionu Ziemia Święta, w skład którego wchodzi również Jordania jest Sr. Mirjam Göksun SDS. Siostry promują sprawiedliwość i pokój poprzez edukację przedszkolną, szkolną i uniwersytecką w studium pielęgniarskim, prowadzą duszpasterstwo dzieci i młodzieży oraz dom dla niepełnosprawnych i starszych kobiet.
Strony internetowe:
www.heilig-land-verein.de/Einrichtungen/Beit_Emmaus/beit_emmaus.html


Middle East