USA

Prowincja amerykańska rozpoczęła swoje istnienie w czasie, kiedy współzałożycielka, bł. Maria od Apostołów wysłała do USA w r. 1895, trzy pierwsze salwatorianki pochodzenia niemieckiego, które mieszkały z nią w Domu Macierzystym w Rzymie. Prowincja posiada obecnie 58 sióstr. 18 wspólnot prowincji amerykańskiej mieszka w miastach czterech stanów: Alabama, Arizona, California i Wisconsin. Siostry są zaangażowane w edukację szkolną i uniwersytecką, posługują w różnych dziełach w ramach służby zdrowia i domach opieki dla starszych osób. Formują chrześcijańskich liderów dla parafii i diecezji, pracują w duszpasterstwie parafialnym i towarzyszą duchowo w rekolekcjach. Współpracują z organizacjami NGO na rzecz obrony życia i sprawiedliwości. Promują sprawę powołań i wspierają finansowo społeczny rozwój ubogich oraz projekty zapobiegające handlowi ludźmi. Koordynatorem prowincji jest Sr. Beverly Heitke SDS.

Strony internetowe:
www.sistersofthedivinesavior.org
www.sdssisters.org/index.html
www.dshealthcare.com
ww.dsha.info 
www.stopenslavement.org/index.html     


North America