My Siostry Boskiego Zbawiciela, znane również, jako Siostry Salwatorianki jesteśmy wspólnotą zakonną, znajdującą się na prawie wszystkich kontynentach. Współpracujemy razem z pozostałymi wspólnotami Rodziny Salwatoriańskiej: Salwatorianami: kapłanami i braćmi oraz Salwatorianami Świeckimi i reprezentujemy różne kultury i narody. W ten sposób przeżywamy uniwersalny aspekt naszej wspólnej duchowości, który szczególnie ważny był dla naszego założyciela o. Franciszka Marii od Krzyża Jordana. Żyjemy na fundamencie wspólnych wartości, pracujemy dla wspólnego celu i dzielimy się dobrami we wspólnocie. W ten sposób próbujemy być świadkami Ewangelii i sprawić by była ona doświadczalna dla ludzi we współczesnym świecie.

Przez nasz styl życia i służbę ludziom pragniemy uwidocznić nieskończoną miłość Boga do wszystkich ludzi w ich różnorodności. We wszystkich kulturach i religiach cenimy i szanujemy te wartości, które wspierają życie i rozwój zarówno pojedynczego człowieka jak i całej społeczności ludzkiej. Naszą szczególną uwagę poświęcamy zaangażowaniu na rzecz sprawiedliwości społecznej i na rzecz ludzi zapomnianych lub wykluczonych przez społeczności.

Historia 

Kongregacja Sióstr Boskiego Zbawiciela (Siostry Salwatorianki) jest drugą fundacją założoną przez o. Franciszka od Krzyża Jordana. W r. 1881 ks. Jordan założył salwatorianów (Towarzystwo Boskiego Zbawicieame.cont.2la), znane wówczas w Rzymie, jako Apostolskie Towarzystwo Nauczania. Jego głównym celem było zaangażowanie ludzi ze wszystkich środowisk w głoszenie wiary. Ważne dla niego było zarówno zaangażowanie się w służbie Kościołowi lokalnemu jak i w krajach misyjnych.

Jordan był głęboko przekonany, że głoszenie wiary wszystkim narodom, powinno dokonywać się kompetentnie i z pomocą profesjonalnych środków. Jego pragnieniem było, aby wszyscy ludzie odkryli sens i cel swojego życia, przez poznanie Jezusa Chrystusa, w którym doświadczą spotkania z Bogiem miłości i życia. Jordan miał nadzieję zaangażować na rzecz Kościoła i społeczeństwa osoby świeckie, jako równorzędnych partnerów w misji apostolskiej. Ta uniwersalna wizja charakteryzuje dziś wszystkich salwatorianów i salwatorianki (wspólna nazwa używana przez zakonników: kapłanów, braci, siostry i świeckich członków Rodziny Salwatoriańskiej).

Therese von Wüllenweber, niemiecka baronowa, spotkała Jordana i odnalazła swoje miejsce we wspólnej wizji. Kongregacja, a więc wspólnota sióstr powstała w 1888 roku. Już w 1890 r. o. Jordan wysłał księży i braci na misje do północno-wschodnich Indii. W 1891 r. także Therese von Wüllenweber, która przyjęła imię Marii od Apostołów, wysyła siostry do pracy z kobietami i dziećmi w nowej misji w Indiach.

Maria od Apostołów kochała misje. Była przekonana, że siostry powinny podjąć każdy rodzaj działalności apostolskiej, zwracając szczególną uwagę na potrzeby kobiet i dzieci. Po kilku latach niewielka wspólnota sióstr przeniosła się z Tivoli spod Rzymu, w którym wszystko się zaczęło, do Rzymu. Do dziś, Rzym jest międzynarodowym miejscem spotkań dla wszystkich salwatorianów.

Obecnie około 1100 salwatorianek żyje i pracuje w 27 krajach na całym świecie.