Beatyfikacja Założyciela

Salwatorianie zbierają dokumentację w procesie beatyfikacyjnym naszego Założyciela, O. Franciszka Marii od Krzyża Jordana.

Jeśli będziesz prosić Boga o uzdrowienie za wstawiennictwem O. Jordana i otrzymasz tę łaskęand, proszę poinformuj natychmiast Generalat Ojców i Braci Salwatorianów
(secretariat@ sds.org) lub Generalat Sióstr Salwatorianek (gensec@ congsds.org)
Dziękujemy.

Pope John Paul II
Papież Jan Paweł II modlący się przy grobie
O. Franciszka od Krzyża Jordana w Domu Macierzystym
Towarzystwa Boskiego Zbawiciela, Rzym.