Maria Teresa von Wüllenweber urodziła się 19 lutego 1833 r., na zamku Myllendonk w pobliżu Monchengladbach; Rhineland. Była dobrze i bogobojnie wychowana przez swoich rodziców, Józefa Teodora i jego żonę Elżbietę Le Fort. Od nich nauczyła się miłości do bliźnich i do ubogich. Jej pobożne życie pozwoliło jej dostrzec, że Bóg wzywa ją do życia zakonnego, zwłaszcza do podjęcia powołania misyjnego. Próbowała bezskutecznie podjąć to wezwanie w kilku wspólnotach zakonnych. W 1882 r. spotkała w Rzymie o. Franciszka Jordana, Założyciela Toważystwa Boskiego Zbawiciela. Podążyła za nim, oddając mu później swoje posiadłości w Neuwerk na cele misyjne. W 1888 r. pod okiem o. Jordana, założyła pierwszą wspólnotę Sióstr Boskiego Zbawiciela w Tivoli. Chciała kochać Boga w stopniu najwyższym i przyozdobić swoje serce w pobożność, świętość i wiarę. Życie szybko rozwijającej się wspólnoty było niezwykle ubogie. Bogata jedynie w cnotę, umarła w Rzymie w noc Bożego Narodzenia w 1907 r. Wśród swoich sióstr była szanowana za swoje święte życie.

 

Beatyfikacja Matki Marii

16 stycznia 1959 r. został podpisany Dekret legalności Procesu Diecezjalnego. Najważniejszym rezultatem Procesu Apostolskiego był Dekret Jego Świątobliwości Papieża Pawła VI z dnia 15 lipca 1965 r., który uznał, że Sługa Boża praktykowała cnoty w stopniu heroicznym. Beatyfikacja miała miejsce w bazylice Św. Piotra w Rzymie dnia 13 października 1968 r. Relikwie bł. Marii od Apostołów są umieszczone w Domu Macierzystym Sióstr Salwatorianek w Rzymie.

 

gemy
Zamek Myllendonk,w Niemczech,
miejsce urodzenia
Theresy von Wüllenweber

stpeters
           Wydarzenie beatyfikacji (13.10,1968r.)
Bł. Marii od Apostołów, Współzałożycielki
i Pierwszej Przełożonej Generalnej Kongregacji
Sióstr Boskiego Zbawiciela.

 mmchap       Kaplica grobu bł. Marii od Apostołów w
Domu Macierzystym, Rzym.

 

 

 


           Kaplica Barbarastift, miejsce działalności Theresy
do czasu kiedy O. Jordan wezwał ją do Rzymu
w celu założenia żeńskiej gałęzi Salwatorianów.