Założyciel i Współzałożycielka

J_10 - Copy MM Foto Brustb - Copy
O. Franciszek Maria od Krzyża Jordan,
Założyciel Salwatorianów  
Błogosławiona Maria od Apostołów,
Współzałożycielka Salwatorianek.

Bóg wzywa nas, byśmy, jako Siostry Boskiego Zbawiciela przedłużały w czasie specyficzne dary naszych Założycieli. Powołanie to wymaga, by w sposób radykalny pójść za Jezusem, który był czysty, ubogi i odkupił świat przez posłuszeństwo. Duch Święty jednoczy nas we wspólnotę i wysyła do wypełnienia naszego celu apostolskiego, jako misji Kościoła.

Jezus, jako Zbawiciel świata jest centrum i źródłem naszego życia. Od Niego uczymy się pragnąć chwały Ojca, na wzór Założycieli. Nasze pragnienie całkowitego należenia do Niego i współpracy w Jego dziele zbawienia prowadzi nas do głębszego poznania Go i umiłowania oraz do służenia Mu bez zastrzeżeń.

Ponieważ Pan nasz i Zbawiciel umarł za wszystkich, nasza miłość apostolska obejmuje każdego człowieka bez wyjątku. Założyciel zostawił nam dziedzictwo zobowiązujące naszą Kongregację do powszechności: apostolatu, środków, członków i pola działalności. W duchu tej tradycji jesteśmy gotowe dla chwały Bożej służyć wszędzie.

/Reguła Życia, Rozdz.1, art. 3 – 5/