XXI Kapitułę Generalną

30 listopada

GCh 30th Nov (88)
Dzisiejszą sesję rozpoczęła s. Edith Bramberger, podczas której wyraziła swoją wdzięczność wszystkim Kapitularkom za obecność i wszelką pracę wykonaną w trakcie obrad. Swoje podziękowania skierowała do wszystkich Sióstr zaangażowanych w  Komitetach Kapituły, do sekretarek i protokolantek, do moderatorek i tłumaczek oraz wszystkich którzy w jakikolwiek sposób pomagali podczas trwania i realizacji zadań Kapituły. Następnie delegatki wysłuchały krótkiej refleksji s. Annette i rozpoczął się rytuał zamknięcia. Słowo podsumowujące Kapitułę i posyłające Siostry do ich jednostek, skierowała do delegatek s. Maria Yaneth Moreno, nowo wybrana Przełożona Generalna. Na koniec wszyscy obecni otrzymali pamiątkowy symbol naszego dalszego wędrowania w powołaniu Salwatoriańskim. Wręczyły go S. Maria Yaneth i S. Edith. Po krótkiej sesji fotograficznej odbyła się Eucharystia, którą sprawowali Księża Salwatorianie z Domu Generalnego. Mszę świętą celebrował i homilię wygłosił Ks. Milton Zonta SDS.

listopada. 26

26 listopada

Group 4
Kapitularki rozpoczęły pracę nad propozycjami które wniesiono do rozpatrzenia przez Kapitułę Generalną w czasie jej obrad.  Siostry zostały podzielone na siedem grup, którym przydzielono wybrane zagadnienia a dotyczyły one duchowości salwatoriańskiej, formacji, finansów, współpracy, Międzynarodowej Komisję ds Sprawiedliwości, Pokoju oraz Integralności Stworzenia (JPIC), Reguły Życia i Statutów Generalnych a także innych kwestii.
****
 Grupa 1 – Duchowość Salwatoriańska
Grupa 2 – Formacja
Grupa 3 – Finanse
Grupa 4 – Współpraca
Grupa 5 – Międzynarodowa Komisja ds Sprawiedliwości, Pokoju oraz Integralności Stworzenia (JPIC)
Grupa 6 – Reguła Życia/Statuty Generalne
Grupa 7 – Inne

listopada. 23

23 listopada

Kapituła Generalna wybrała nowy Zarząd Generalny Kongregacji Sióstr Boskiego Zbawiciela. Konsultorkami zostały S. Ewa Tonacka z Polski, S. Jacqueline Mwakasu Kona z Kongo, S. Lilly Kurian z Indii i S. Renária Bezerra Da Silva z Brazylii (Prowincja Sao Paulo).
EWA

Siostra Ewa Tonacka

Siostra Ewa Tonacka, urodziła się w Szczecinie, ma 56 lat. Profesję zakonną złożyła 15 sierpnia 1984 roku. W lipcu 2018 roku, objęła urząd Przełożonej Polskiej Prowincji. Jest pierwszą polską Salwatorianką, wybraną na urząd Konsultorki Generalnej. Kluczowymi dla niej słowami z tekstów o. Franciszka Jordana, są: „Nie iść naprzód oznacza cofać się.” (DD I/77).
JAC

Siostra Jacqueline Mwakasu Kona

Siostra Jacqueline Mwakasu Kona, urodziła się w Kolwezi i ma 49 lat. Profesję zakonną złożyła 13 sierpnia 1995 roku. Pełni urząd Przełożonej Lokalnej Misji w Zambii. Słowa zapisane przez o. Jordana i bliskie jej sercu to: „Jeden, który ma ogień gorliwości dla wiary, może sprowadzić cały naród na prawą drogę.” (DD I/200)
LILL

 Siostra Lilly Kurian

Siostra Lilly Kurian, pochodzi z Indii. Urodziła się w Idukki, Kerala i ma 55 lat. Profesję zakonną złożyła 8 grudnia 1988 roku. Obecnie pełni urząd Konsultorki Generalnej i została wybrana ponownie na kolejną kadencję Zarządu Generalnego. Bliskimi są jej słowa, które o. Jordan zanotował w swoim Dzienniku: „We wszystkim trzymaj się mocno prawdy, ponieważ Bóg jest Prawdą.” (DD I/82).
REN

Siostra Renária Bezerra Da Silva

Siostra Renária Bezerra Da Silva, urodziła się w Barbalha i ma 40 lat. Profesję zakonną złożyła 2 lutego 2004 roku. Pełni urząd Sekretarki Prowincjalnej. Znaczącymi są dla nie słowa o. Jordana: „Gdy stajesz do walki, odnawiaj i umacniaj się często w trzech cnotach Boskich, zwłaszcza w świętej nadziei!” (DD I/122).

listopada. 21

21 listopada

yanethSr. Maria Yaneth Moreno Rodriguez, ma 54 lata, urodziła się w Rionegro (Santander) w Kolumbii. Profesję złożyła 8 grudnia 1985 roku, przez ostatnie 6 lat była członkiem Rady Generalnej i pełniła urząd Wicegeneralnej. Odnosząc się do tematu Kapituły, s. Maria Yaneth wierzy w to, że każda Salwatorianka może żyć miłosierdziem i sprawiedliwością oraz praktykować je w codzienności we wspólnocie, w wypełnianym apostolstwie – wszędzie. Bliskimi są jej słowa o. Franciszka Jordana, które zachęcają do ufności i pokładania nadziei w Bogu, bo to w Nim jest nasze zbawienie.
„Chciałbym wam dzisiaj przekazać, jeśli tak można powiedzieć, szczególne dziedzictwo, którym jest wielkie zaufanie do Boga.” (o. Franciszek Jordan, Przemówienia, s. 41).
„Gdy się modlicie, to całą ufność pokładajcie w Bogu! Nie ufajcie waszym pracom, waszej  obrotności czy waszej wiedzy! (…) Nasze zbawienie pochodzi z góry!” (o. Franciszek Jordan, Przemówienia, s. 80).

listopada. 19

19 listopada

SpiritKapitularki rozpoczęły dziś 19 listopada, czwarty tydzień obrad. Po wysłuchaniu wszystkich raportów, zebraniu informacji dotyczących poszczególnych jednostek i rzeczywistości globalnej świata w którym posługujemy oraz po wstępnym zarysie priorytetów, Kapituła weszła w tydzień nominacji i wyborów. W porannej refleksji s. Annette, zaprosiła delegatki do rozważania tekstu o weselu w Kanie Galilejskiej z Ewangelii według św. Jana i kontemplacji Maryi, będącej mostem między Bogiem a ludźmi. Moderatorka podała kilka intuicji do modlitwy, wskazała cechy matczynej miłości i postępowania Maryi wobec Syna. Podkreśliła też świadomość i pokorę Maryi wobec tego Kim jest jej Syn a także jej uległość wobec zamiarów Bożych. Maryja swoim postępowaniem i słowami zwraca sługom uwagę na pierwszeństwo Syna, stąd jest przykładem i wzorem ucznia doskonałego – który słucha i przyjmuje Jego wolę. Po modlitwie s. Carolle wprowadziła Kapitularki w kolejny etap obrad. Przypomniała wytyczne co do wyboru generalnej wg naszej Reguły Życia oraz kilka zasad dotyczących tworzenia bezpiecznej i świętej przestrzeni na czas nominacji i wyborów. Kolejnym zadaniem na dalsze dni jest  przystąpienie Kapituły do wyboru Przełożonej Generalnej i jej Rady.

 

listopada. 16/17

16 listopada/17 listopada

GCh 17th Nov (98)GCh 17th Nov (93)W dzisiejszej refleksji porannej (16 listopada) s. Annette zaprosiła nas do namysłu nad kilkoma rodzajami misji: być jak pasterz, jak siewca albo jak rybak. Posłużyła się fragmentami z Ewangelii, podając kilka intuicji do rozmyślania. Potem s. Jean zaprezentowała na plenum priorytety, po kolejnej korekcie. Kolejny punkt poprowadziła nasza moderatorka s. Carolle, wprowadzając Kapitularki w następny etap Kapituły – wybór Przełożonej Generalnej i jej Rady, który rozpocznie się w przyszłym tygodniu. Ta część sesji była poprowadzona w formie warsztatowej, podczas której Siostry wzięły udział w ćwiczeniach dotyczących wzajemnej komunikacji, zachowania atmosfery spokoju i zrozumienia. Każda z nich została zaproszona do stworzenia bezpiecznej i świętej przestrzeni poprzez rozmowy pełne szacunku, poufności, osobistą i wspólnotową modlitwę. Wszystko to przed dokonaniem wyboru nowych członkiń Generalatu oraz kierunku w jakim pójdzie Zgromadzenie. Dzień zakończono Eucharystią, sprawowana w języku suwahili a liturgię przygotowały Siostry z Tanzanii.
GCh 17th Nov (89)GCh 17th Nov (84)Następnego dnia (17 listopada) poranną modlitwę przygotowały Siostry z Niemiec, podczas której, każda z Sióstr miała za zadanie zbudować własny most przy wykorzystaniu kolorowych patyczków. Refleksja, którą przytoczyła s. Angela po wykonaniu ćwiczenia, była niejako przypomnieniem, że potrzebujemy siebie nawzajem, wzajemnej pomocy i współpracy. Siostry wspólnie modliły się by Bóg umocnił te mosty które już zbudowały między sobą. Kolejnym punktem tego dnia były spotkania kontynentalne. Siostry Kapitularki podzielone na grupy według przynależności do kontynentu (Europa, Azja, Afryka, Ameryka Płn. i Płd.), omawiały w grupach sytuację, rzeczywistość, problemy i potrzemy dotyczące jednostek na ich kontynencie. Spotkanie moderowały członkinie Generalatu.

listopada. 13/14

13/14 listopada

GCh 13th Nov (8)GCh 14th Nov (11)Kolejny dzień obrad (13 listopada) to początek prac nad priorytetami. Dzień rozpoczęłyśmy od porannej refleksji przygotowanej przez s. Annette. Było to wspólne pochylenie się nad istotą naszej misji oraz stanięcie przed pytaniami dotyczącymi tego, co możemy zrobić dla świata i ludzi w obliczu tych wszystkich informacji, które otrzymałyśmy dzięki raportom i przemówieniom naszych prelegentów. Tekstem, którym posłużyłyśmy się podczas refleksji, były wybrane fragmenty adhortacji papieża Franciszka Evangelii Gaudium. Po krótkiej refleksji w ciszy, Kapitularki przystąpiły do wstępnego opracowania priorytetów.
Następnego dnia (14 listopada), rozpoczęłyśmy refleksję nad wybranymi tekstami z Pisma Świętego (Mk 4, 30-32; Mt 5, 1; Mt 7, 28-29; Łk 9, 51; 61-62), kontemplując Jezusa jako proroka. Naśladując naszego Pana w misji prorockiej ważny jest dialog, świadomość misji oraz bycie przewodnikiem który inspiruje oraz stawia wyzwania. Kolejnym punktem było wysłuchanie pierwszego zarysu priorytetów, które zaprezentowała s. Jean Schafer z komitetu piszącego. Po prezentacji, Siostry przystąpiły do pracy w grupach. W popołudniowej sesji uczestniczył Ks. Agustin van Baelen SDS, z zarządu generalnego Salwatorianów. Przystąpiono do omawiania i głosowania nad propozycją dotyczącą Rodziny Salwatoriańskiej. Dzień zakończyłyśmy Eucharystią, którą celebrował Ks. Paul, marianin a za liturgię były odpowiedzialne Siostry ze Stanów Zjednoczonych i Anglii.

listopada. 12

12 listopada

GCh 12th Nov (5)Dzisiaj podczas obrad Kapituły (12 listopada), delegatki wysłuchały obszernejGCh 12th Nov (9) prezentacji o. Cedrica Prakash, jezuity, który na co dzień przebywa i pracuje w Libanie w Centrum Jezuickim ds. Uchodźców. Jego wystąpienie dotyczyło spojrzenia na świat pod kątem ubóstwa, wykorzystywania ludzi, szerzenia się przemocy i niesprawiedliwości. Ojciec Cedric podzielił się swoimi przemyśleniami i refleksjami na temat globalizacji, uchodźców i GCh 12th Nov (17)różnych reakcji ze strony świata na to zjawisko. Następnie o braku wrażliwościGCh 12th Nov (24) na cierpiących ludzi oraz panujących paradoksach w kontekście biedy i ubóstwa. Mocno zaznaczył w swoim przemówieniu aspekt przemocy, który dokonuje się w wielu zakątkach świata. Podkreślił, że aktów przemocy, nie można przypisywać konkretnej religii i zachęcił do refleksji czy w naszych środowiskach nie dochodzi do takich zachowań, do braku miłosierdzia i zrozumienia innych ludzi. Po wysłuchaniu prezentacji, Siostry miały możliwość skierować pytania do o. Cedrica a także przedyskutować w grupach nurtujące je tematy poruszone w czasie wystąpienia dzisiejszego prelegenta. Dzień zakończył się Eucharystią a liturgię przygotowały Siostry z Ziemi Świętej.

listopada. 08

8 listopada

GCh 8th Nov (184)Rozpoczął się drugi etap prac Kapituły czyli kolejny krok w naszym rozeznawaniu wspólnotowym. Siostra Annette w swoim porannym GCh 8th Nov (97)wprowadzeniu odniosła się do tekstu Słowa Bożego (Łk 13, 6-9) przygotowując dla nas impulsy do refleksji. Przypowieść o „Nieurodzajnym figowcu” była dla nas zaproszeniem aby zreflektować dwie postawy: właściciela winnicy i ogrodnika. Pierwszy to symbol człowieka który zaczyna narzekać, żąda owoców, ocenia to drzewo jako nieprzydatne, nie widzi w nim niczego dobrego, jego spojrzenie na to drzewo jest negatywne, radykalnie postanawia je wyciąć!  Ogrodnik natomiast patrzy z nadzieją. Jego spojrzenie jest miłosierne. On sam jest cierpliwy, współczujący, uważny, GCh 8th Nov (91)kreatywny, chce się zaangażować i obłożyć drzewo nawozem, okopać je i może wyda owoc. Owa refleksja była wstępem i przygotowaniem do właściwego słuchania i spojrzenia na sytuację naszej Kongregacji. Po czym s. Edith, Przełożona Generalna, rozpoczęła prezentację raportu Generalatu. Składał się on z czterech głównych tematów dotyczących tożsamości apostolskiej i charyzmatu salwatoriańskiego, formacji całościowej, ustawicznej, solidarności z najbardziej ubogimi i cierpiącymi oraz zmiany struktur. Siostry Kapitularki podzielone na cztery grupy wysłuchały każdej części raportu, który zaprezentowały członkinie Zarządu Generalnego. Następnie rozpoczęto pracę nad raportem czyli przetwarzanie uzyskanych informacji, wyciąganie wniosków, dyskusja, dzielenie oraz prezentacja na plenum. Sprawozdanie Generalatu zakończono prezentacją danych statystycznych dotyczących Zgromadzenia a s. Edith w imieniu całego Zarządu, złożyła serdeczne podziękowania wszystkim jednostkom Kongregacji. Dzień zakończono Eucharystią, którą sprawował w języku francuskim Ks. Thomas, salwatorianin. Liturgię przygotowały Siostry z Kongo, wykorzystując tradycyjne pieśni połączone z tańcem i charakterystycznym dla tego kraju wykonaniem.

listopada. 02/03

listopada 02/03

DSC_3042W drugim dniu obrad Kapituły (2 listopada), poranna sesja rozpoczęła się od przemówienia Przełożonego Generalnego Salwatorianów Ks. Miltona Zonty SDS. Wyraził on swoją wdzięczność wobec wszystkich Sióstr Boskiego Zbawiciela, podkreślił, że każda z nas jest potrzebna Kościołowi a światDSC_3107 potrzebuje kobiet takich jak my. Przypomniał nam również o tym abyśmy pamiętały że jesteśmy tu z woli Bożego Ducha. W imieniu wszystkich Księży Salwatorianów zapewnił nas o modlitwie i życzył światła Ducha Świętego na czas Kapituły. Poranna refleksja którą przygotowała s. Annette, była dla nas wprowadzeniem do prezentacji raportów. Posługując się symbolem mostu oraz wykorzystując jego atrybuty, s. Annette wskazała na pewne umiejętności, które musimy w sobie rozwijać by słuchać z uwagą. Chodziło tu o przełamywanie barier, DSC_3135pozostawienie postawy izolacji i obaw, rozwijanie wewnętrznej wolności, pogłębianie naszych więzi i przynależności do wspólnoty, umiejętność włączania innych i przyjmowania/zapraszania do wspólnoty oraz umiejętność przebaczania. Natomiast s. Carole, zwróciła uwagę na konieczność i potrzebę wspólnotowego rozeznawania, które uznała za kluczowe a termin ten przedstawiła w przystępnej formie warsztatowo-szkoleniowej. Przypomniała nam także o głównych punktach/celach Kapituły którymi są ocena i podjęcie ewaluacji naszej rzeczywistości – praca nad raportami, ustalenie kierunku – priorytetów na następne 6 lat, wybór Zarządu Kongregacji. Przyjmując pewien plan pracy zaproponowany przez nasze moderatorki a także uwrażliwione na pewne postawy i świadomość celów, przystąpiłyśmy do wysłuchania pierwszego z 19 raportów, który przedstawiły siostry ze Sri Lanki i Pakistanu. W tym dniu swoje prezentacje przedstawiły nam również Siostry ze Stanów Zjednoczonych i Brazylii z Prowincji Sao Paulo. Sesję zakończyłyśmy refleksją i modlitwą za ludzi, o których mówiły nasze Siostry w raportach.
Kolejny dzień (3 listopada) to głównie praca nad raportami. Przedstawiły je Siostry reprezentujące Austrię, Węgry, Malezję, Włochy, Albanię oraz Brazylię z Prowincji Santa Catarina i Mozambik. Poranną modlitwę przygotowały i poprowadziły Siostry ze Sri Lanki.

listopada. 01

listopada. 01

DSC_2580Dzisiaj nastąpiło otwarcie XXI Kapituły Generalnej. Przebiegało ono w kilku etapach. Pierwszym, było uroczyste wejście na salę obrad wszystkich delegatek, tłumaczek oraz innych osób koordynujących pracę Kapituły. Wśród nas był także obecny Ks. Milton Zonta SDS Generał Księży Salwatorianów. Razem stworzyliśmy symbol mostu, tym samym nawiązując do tematu Kapituły: Salwatorianki – budując mosty miłosierdzia i sprawiedliwości z ludźmi na całym świecie.DSC_2777
W drugim etapie, s. Edith Bramberger SDS Przełożona Generalna, przywitała każdą z delegatek wręczając symboliczną widokówkę z wizerunkiem mostu a następnie w swojej refleksji otwierającej Kapitułę, wyraziła zachętę by każda z nas strzegła skarbu charyzmatu salwatoriańskiego i dbała o to, żeby płonął on nadal. Wskazała nam również, osoby (Jezus Chrystus, Maryja, Kobieta Kananejska, Maria Magdalena), które postawiła jako wzory mostów np.DSC_2484
zaangażowania, czuwania, ufności, wrażliwości, sprawiedliwości i miłosierdzia. Następnie pod przewodnictwem s. Marion Etzel SDS, sekretarki generalnej, uczyniłyśmy refleksję nad tym, jakim mostem chciałybyśmy być dla tych do których jesteśmy posłane. Uczestniczyłyśmy także w Eucharystii, sprawowanej przez Kard.DSC_2246
João Braz de Aviz, prefekta Kongregacji ds.Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego a także przez Ks. Miltona Zonta SDS. Kard. Aviz w swojej homilii podkreślił ważność wspólnego podróżowania ku świętości w duchu braterskiej miłości, równości, godności w cichym i pokornym życiu charyzmatem salwatoriańskim, do którego Bóg nas wezwał. Popołudniu odbyła się praca nad Agendą Kapituły oraz spotkanie z moderatorkami s. Carol Shinnick SSND i s. Annette Havenne SM, które uwrażliwiły nas na głęboką symbolikę logo Kapituły a także zachęciły do zbudowania wokół siebie życzliwej przestrzeni, pełnej zaufania, dyskrecji i szacunku w celu realizowania zadań i misji Kapituły Generalnej. 

 

 

 

 

Delegatek

Pracownicy Kapituły Generalnej